ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม
ในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ Manufacturing Academy
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- จัดทำมาตรฐานการทำงานที่เกิดปัญหาขึ้นซ้ำๆ หรือ ปัญหาหลักๆ ของกระบวนการผลิต
- จัดฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้อง และติดตามวัดผลสัมฤทธิ์-ปรับปรุง
- ควบคุมระบบการ validate และ qualify พนักงานใหม่ และเปลี่ยนตำแหน่ง
- ทำการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานซ่อมบำรุง
- กำหนด / หรือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติสำหรับปฏิบัติการ
- ประเมิน gab analysis ของพนักงาน เพื่อเตรียมจัดทำแผนการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- จัดทำข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน โดยเน้นที่ระดับปฏิบัติการ ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเปลี่ยนตำแหน่ง
- ประสานงานกับ trainer / หรือทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
- ปรับปรุงดูแลและพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ในห้องเรียน ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน
- ควบคุมตรวจสอบดูแลและวางแผนซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า
- งานวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สนับสนุนระบบในโรงงาน
- จัดทำระบบข้อมูลทางด้านไฟฟ้าในงานอนุรักษ์พลังงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทั่วไป
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- จัดทำและดำเนินการตามแผนงานความปลอดภัยฯ
- ประสานงาน และสรุปผลตามแผนที่กำหนดไว้
- เสนอแนวทางลดและควบคุมความเสี่ยงในการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึง พนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่างๆ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงาน และที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ งานประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในระบบคุณภาพ งานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
- การประสานงานเพื่อตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกบริหารระบบคุณภาพ
- ประสานงานและร่วมดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
- ประสานงานและทบทวนการดำเนินการตามกฏหมายในบริษัทฯ
- ประสานงานกลุ่ม QCC
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรระบบอัตโนมัติ(PLC)
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง ระบบควบคุมอัตโนมัติ(PLC)
-วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ(PLC) ในกระบวนการผลิต และบำบัดน้ำ เครื่องต้นกำลัง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามยโยบายบริษัทฯ ศึกษา/วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
- การบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักรระบบ Mechatronics engineering
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัย และระบบ Mechatronics engineering ภายในบริษัทฯ
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เพื่อออกแบบด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ ระบบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรอุตสาหการผลิต ทั้งภายใน/ภายนอกและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา 1
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ และคำสั่งผู้บังคับบัญชา/ศึกษา/
- รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์โซดาและน้ำดื่ม,รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งงานเคมี และ จุลชีววิทยา
- การทบทวน HACCP Plan, การทบทวนมาตรการการป้องกันต่างๆ และ มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพ
- มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารวิเคราะห์ รับรองระบบ ISO/NSF ในเรื่องการขอความร่วมมือ และ การลงมือทำกรณีที่มีข้อกำหนดใหม่ หรือ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตาม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทฯ พิมพ์จดหมายและเอกสารต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
- จัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาและประสานงานนัดหมายกับบุคคลทั้งภานในและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบเอกสารลงนามและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดการประชุดเตรียมเอกสารในการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม
- ดำเนินงานจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังกัดฝ่ายผลิต2
- ต้อนรับผู้บริหารและผู้มาติดต่อบุคคลสำคัญของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำงบประมาณเบิก-จ่ายต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ดูแลระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ SCADA ,ออกแบบเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Software , Hardware, เครือข่าย, สำรองข้อมูลต่างๆในระบบกระบวนการผลิต
-ดูแลงาน Project และงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบ Smart Factory และ ระบบสารสนเทศระดับพื้นฐาน
-กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ3
พนักงานควบคุมปิดฉลาก
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Labeller) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Packer) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน
ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"