ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มมานานกว่า 80 ปี ด้วยความพิถีพิถันเอาใจใส่ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ" ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับในประเทศ และ ต่างประเทศ
ปัจจุบันบริษัทผลิตในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีทั้งหมด 8 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
2. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
3. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
4. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
5. บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
6. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
7. บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
8. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
บริษัทผลิตของเราทั้ง 8 บริษัท ได้กระจายอยู่ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทุกบริษัทผลิตในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสากล เช่น ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, Halal, GMP, HACCP เป็นต้น รวมถึงรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับจากกระทรวง และสถานบันต่างๆ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ" ภายใต้แบรด์ "สิงห์" ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน