ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ดูแลระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ SCADA ,ออกแบบเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Software , Hardware, เครือข่าย, สำรองข้อมูลต่างๆในระบบกระบวนการผลิต
-ดูแลงาน Project และงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลระบบ Smart Factory และ ระบบสารสนเทศระดับพื้นฐาน
-กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน