ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
28 กุมภาพันธ์ 2567|ข่าวสารองค์กร
WNB อบรมหลักสูตร "การสื่อสารในองค์กรและความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ"

 

              เนื่องด้วยบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณวีระชัย  สาครวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มาบรรยายอบรมหลักสูตร "การสื่อสารในองค์กรและความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ" สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก

หัวหน้าหน่วย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร และจรรยาบรรณในองค์กร เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 (WNB 2)