ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
14 พฤศจิกายน 2566|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ Plant Tour เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา