ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
20 มีนาคม 2567|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ Plant Tour เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา