ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
13 พฤศจิกายน 2566|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ต้อนรับนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ Plant Tour พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จากสถานที่จริง และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบใช้ในการเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา