ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
27 ตุลาคม 2564|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

SBC  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สิงห์อาสาและบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าคลองญี่ปุ่น และชุมชนหลังโรงงาน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย โดยมีคุณรังสฤษดิ์  ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  คุณสุชิน  อิงคะประดิษฐ์  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  เดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบน้ำดื่ม  ข้าวพันดี  ข้าวรีทอร์ทและอาหารพร้อมทานสำเร็จรูป แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านในครั้งนี้