ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
23 มีนาคม 2567|กิจกรรมเพื่อสังคม
MSB เปิดค่ายกิจกรรม MSB SINGHA SUMMER CAMP ประจำปี 2567

บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน Singha Summer Camp ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน, ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพต่างๆ ของตนเองและอาจนำไปเป็นอาชีพในอนาคต รวมถึงยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร และชุมชน ภายใต้แนวคิด องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน  ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบบริษัทในเครือ ได้เรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และสันทนาการต่างๆ โดยใช้หลักสูตรการสอนแบบ Learning การเรียนรู้ผสมผสานกับความสนุกสนาน ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ร่วมกัน ซึ่งในปีนี้มีเด็กๆ ให้ความสนใจเริ่มเปิดค่ายวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (รวมทั้งหมด 7 สัปดาห์)

โดยได้จัดพิธีเปิดค่ายกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 และได้รับเกียรติจาก คุณกตัญญุตา สิทธิบุ่น ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศในการลงทะเบียนและการเรียนวันแรกเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และความสนุกสนานของเด็กๆ