ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
23 มีนาคม 2567|กิจกรรมองค์กร
KKB เปิดค่ายเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชน ภาคฤดูร้อน “Singha Summer Camp ปีที่ 13”

    บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชน ภาคฤดูร้อน “Singha Summer Camp ปีที่ 13” ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบบริษัทได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของตนเอง รวมถึงยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร และชุมชน ภายใต้แนวคิด “องค์กร ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”
    โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้กับกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่ นักวิทย์ Class, Teamwork Class, หน่วยกู้ชีพ, Hello/หนีห่าว Class, ทีมชาติไทย Class และ Little Chef Class
    วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ได้มีพิธีเปิดโครงการ Singha Summer Camp ปีที่ 13 โดยคุณพงษสวัสดิ์ ภาโนมัย รักษาการกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด คณะครูผู้สอน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย