ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
20 กันยายน 2564|กิจกรรมองค์กร
BAB เข้ารับรางวัล "แรงงานพันธ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

เมื่อวันที่ 20 กัยายน พ.ศ.2564 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด  ได้รับเข้ารางวัล “แรงงานพันธ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” จาก นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยมี  คุณบุญเลิศ นาคอุไร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงแรงงาน  กรุงเทพมหานคร