ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
9 มิถุนายน 2564|กิจกรรมเพื่อสังคม
BAB ร่วมส่งกำลังใจมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับชุมชนหมู่ที่ 5 ต.พระงาม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 BAB ร่วมกับทีมสิงห์อาสา ได้นำข้าวกล่องที่ใช้วัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ขึ้นรถพุ่มพวงออกไปส่งกำลังใจและมอบของใช้จำเป็นให้กับชุมชน หมู่ที่ 5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนใหกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19