ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม
ในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1.วิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต วิเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิต
2.ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิต
3.จดบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
ช่างเทคนิค
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า คอนโทรล ไฟฟ้าแรงสุง
2.ซ่อมบำรุงเครื่องแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ สำนักงาน
3.ปฏิบัติงานซ่อม-ตรวจเช็คอะไหล่
4.ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์
พนักงานคลังสินค้า(ปวส. ทั่วไป)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1.ตัดจ่ายโซดา-น้ำดื่มในระบบSAP และออกใบผ่าน
2.ทำStock ประจำวันโซดา-น้ำดื่ม
3.เพิ่มสิทธิขวดลังโซดา-น้ำดื่ม
4.ติดต่อCSC ให้พิมพ์ใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเป็นรายเอเย่นต์
พนักงานจัดซื้อ (ปวส. ด้านเทคนิค)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ติดต่อประสานงานผู้รับเหมางาน ด้านซ่อมแซมเครื่องจักร
อาคารสถานที่ และ งานก่อสร้างซ่อมแซมทั่วไป
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
• ทบทวน HACCP Plan, การติดตามการ Validation, ทบทวนมาตรการการป้องกันต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องการขอความร่วมมือ และ การลงมือทำ กรณีมีข้อกำหนดใหม่ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตาม
• เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น QCC, Safety group และ 5ส เป็นต้น
นักบัญชี
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
• ศึกษา/วิเคราะห์ จัดทำใบสำคัญสั่งจ่ายระบบ Cash, ระบบ Businessnet และระบบสินทรัพย์, ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
• Key ตัดจ่ายเจ้าหนี้ ในระบบ SAP
• จัดทำรายงาน, ยื่นแบบเอกสารกับกรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน/ภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรเครื่องกล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ลักษณะงาน
-วิเคราะห์ประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเบียร์ บรรจุเบียร์ และบรรจุโซดาน้ำดื่ม
-ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของเครื่องจักร
-จัดทำ ออกแบบ วางแผน ติดตาม และควบคุมงบประมาณ งานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
-ให้คำปรึกษา แนะนำแก่พนักงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมในระบบเครื่องต้นกำลัง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นักบัญชี (ประจำ จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
จัดทำรายงาน,ยื่นแบบเอกสารกับกรมสรรพากรในส่วนของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กระทบรายการกับบัญชีแยกประเภท
จัดเรียงใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
ตรวจสอบใบกำกับภาษี และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
จัดทำรายละเอียดกระทบความแตกต่างระหว่าง ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภงด.50
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"