ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม
ในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
-สรรหาผู้ขายรายใหม่,ขอใบเสนอราคาและรายละเอียดสินค้าต่อรองเงื่อนไขต่างๆ,ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
-ประสานงานระหว่างผู้ขายและหน่วยงานที่ขอซื้อ รวมถึงประสานงานเอกสารการจัดซื้อ กับหน่่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานสรุป PR to PO ประจำสัปดาห์ รวมถึงจัดทำและจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บุคคล – งานตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- ตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน เวลาพักของพนักงาน
- ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลาของพนักงาน
- จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน และค่าลวงเวลาทำงาน
- จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล ขาดลามาสาย ประจำเดือน และประจำปี
พยาบาล
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
- ทำการรักษาพยาบาลเบื้อต้น
- ดูแลและนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
- ประสานงานหรือจัดทำการตรวจสุขภาพกรณีต่างๆ ประสานงานและติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและบริษัทประกันสุขภาพหมู่ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้แก่พนักงาน
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลที่ดีตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง
- รับผิดชอบการบริการขายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกใน สิงห์ชอปให้มีประสิทธิภาพ
หัวหน้าหน่วยการเงิน
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-ตรวจสอบเอกสารด้านการรับ-จ่าย และติดตามหนี้ค้างรับชำระเกินกำหนด
-จัดทำแผนการรับ-จ่าย เงินประจำเดือน รวมถึงจัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและงบการเงิน (Financial statement) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการบัญชี-การเงินของบริษัท
พนักงานควบคุมเครื่อง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ3
พนักงานควบคุมปิดฉลาก
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Labeller) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
ปฎิบัติงานควบคุมเครื่องปิดฉลาก (Packer) ดำเนินการตามแผนการบรรจุ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลทำความสะอาดของเครื่องจักรและพื้นที่ปฎิบัติงาน
นักบัญชี
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
-รวบรวมเอกสารบันทึกบัญชีผ่านสต๊อกสินค้า / งานโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ บันทึกบัญชีสินทรัพย์ พร้อมคำนวนค่าเสื่อมราคา
-จัดทำรายละเอียดสรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือ
-จัดทำการปิดบัญชีสต๊อก Spare Parts
นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- ดูแลจัดเตรียม และควบคุมการใช้งานอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล
- จัดการด้านเอกสารในระบบคุณภาพ เอกสารอ้างอิง บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ
- ตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา ของกระบวนการผลิตเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร น้ำดื่มสวัสดิการ และงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
- สำรวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้ง เครื่องจักรควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรและงานก่อสร้าง
- ควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง
- ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งพร้อมทั้งจัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง
Production Supervisor
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
1.วางแผนและควบคุมการจัดการยีสต์ให้เพียงพอต่อการผลิต
2.วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจแก้ไข ตามที่มาตรฐานกําหนด ตลอดจนควบคุมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
3.ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และแผนงานที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําและตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
4.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิศวกรระบบควบคุม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
1.ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
2.วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
3.จัดเก็บและจัดทํารายงานปัญหาการขัดข้องของระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.จัดเก็บข้อมูลและสํารองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
5.สํารวจ ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"