ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ ด้านความสะอาด และทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล
เบียร์สิงห์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ ผลิตจาก วัตถุดิบชั้นเยี่ยม จึงเป็นเบียร์ที่ให้ รสชาติดี มีความเข้มข้นของบาร์เลย์ และฮอพแท้ 100% น้ำดื่มตราสิงห์ ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง โซดาตราสิงห์ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า... ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น เพอร์ร่า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เบียร์สิงห์ไล้ท์ ปริมาณแอลกอฮอล์ 4.0% ผลิตภัณฑ์ไลท์เบียร์จากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น เบียร์คุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตอันพิถีพิถันครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดเป็น สิงห์ไลท์..เบียร์ที่เป็นตัวแทนของความสนุก สดชื่น และมีชีวิตชีวาให้คุณเปิดรับด้านเบาๆ ของชีวิต ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ 4% รสชาตินุ่ม ดื่มง่าย แคลอรี่ต่ำ เบียร์ลีโอ ปริมาณแอลกอฮอล์ 5.0% เบียร์ลาเกอร์ที่เปี่ยมไป ด้วยรสชาตินุ่มอย่างลงตัว นับเป็นอีกสไตล์ที่ถูกใจคอเบียร์
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
มีความยินดีที่ต้อนรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเรา หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิตของเรา สามารถดูตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณและสมัครเข้ามาได้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรโยธา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนและงบประมาณในด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 2. ออกแบบตรวจสอบและพัฒนาแบบก่อสร้าง
 3. ประมาณราคาและประมูลงานก่อสร้าง
 4. ควบคุมและติดตามงานโครงการวิศวกรรมโยธา
 5. ตรวจสอบอาคารให้อยูในสภาพแข็งแรงปลอดภัย

คุณสมบัติ (Job Specification/Qualification)

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา 3 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

วิศวกร
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในระบบควบคุมการผลิต
 • ออกแบบ แก้ไขปัญหาและระบบควบคุมการผลิต
 • สำรอง จัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูล/โปรแกรม เครื่องจักรควบคุมการผลิตและแก้ไขระบบให้ใช้งานได้ปกติ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0- 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, DOS, SIEMENS S5-S7, PLC, SCADA,  ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาทางด้าน control, ใส่ใจในคุณภาพงานและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระบบคุณภาพ
 • ดูแลเครื่องมือต่างๆและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
 • จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวันและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • วิเคราะห์ผล ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง
 • ปรับปรุงแก้ไขลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักการใช้งาน
 • ตรวจเยี่ยมผู้ขายและให้ข้อมูลที่เป็นปนะโยชน์แก่ผู้ขาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ, วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • จัดการตารางนัดหมาย และการประชุมตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

 • จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจ

 • วางแผนและจัดการการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ อาทิ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถ และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • บริหารจัดการอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มงาน

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ 0-2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
วิศวกรโยธา
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบ คำนวณงานโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างภายในบริษัทฯ
 2. ถอดแบบและประเมินราคางานโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้าง หรืองานต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง
 3. สำรวจ เก็บข้อมูลงานโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง
 4. ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ (Job Specification/Qualification)

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา 1 ปีขึ้นไป

 

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล - ต้นกำลัง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมต้นกำลัง (Boiler, Refrigeration System, Air Compressor, CO2 System, CIP, Water Treatment, Piping Work)
 2. ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลต้นกำลัง
 3. วางแผนงาน, แผนงบประมาณ, ตรวจสอบและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
 5. วางแผนและตรวจสอบแผนการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน

 

คุณสมบัติ (Job Specification/Qualification)

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลต้นกำลัง 7 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง การอนุรักษ์พลังงาน

 

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) 

 • การจัดประชุม นัดหมาย เตรียมข้อมูลการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 • ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ
 • ดูแลจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 • รับ-ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบประมาณของสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
 • ดูแลตารางนัดหมายของกรรมการผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • เพศชาย/หญิง  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 3 - 5 ปี
นักบัญชี(ภาษี,ลูกหนี้)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) 

 • จัดทำระบบขาย รับเงิน และลูกหนี้ทั้งหมด
 • ออกใบกำกับภาษีขาย(รายได้อื่น) และออกใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานยอดขาย ยอดผลิต รายได้อื่น พร้อมวิเคราะห์
 • กระทบยอดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมเก็บเอกสาร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย พร้อมจัดทำ ภพ.30,ภพ.36

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 

<ul tahoma;"="" style="font-family: Tahoma;">

 • เพศชาย/หญิง  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 22 - 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
 • มีประสบการณ์ 0 - 4 ปี ด้านการบัญชี ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  

 

นักบัญชี(สินทรัพย์)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) 

 • จัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร,สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • จัดทำรายงานคุมสินทรัพย์,ทะเบียน Fixed asset
 • จัดทำงบประมาณลงทุน
 • วิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา, สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
 • จัดทำงบกระแสเงินสด(กิจกรรมลงทุน)

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • เพศชาย/หญิง  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 22 - 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
 • มีประสบการณ์ 0 - 4 ปี ด้านการบัญชี ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ:

 • สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานและค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนก
 • วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมแนวทาง  หลักการปฏิบัติงานพัฒนาระบบงาน ติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมสำหรับพนักงานและตัวแทนจำหน่าย
 • ควบคุมการพัฒนาระบบโปรแกรมต่าง ๆ ของผู้พัฒนาโปรแกรมภายนอก (Out Source)
 • สนับสนุนในการดำเนินงานของสายงานขาย


คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification):

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 33 ถึง 45 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 8 ปี  อย่างน้อย 5 ปีมีประสบการณ์การบริหารจัดการ / การเป็นผู้นำในองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจในกระบวนทางธุรกิจ (Business Process)
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับที่ดี
 • มีความสามารถในการบริหารทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ติดต่อ

- คุณวันชาติ แสงเสถียร  เบอร์โทรศัพท์ : 02-242-4202 E-mail : Wanchat_s@boonrawd.co.th

ดูเพิ่มเติม
บุญรอดบริวเวอรี่
และกลุ่มบริษัทผลิตในเครือ
ของที่ระลึก
สินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ "สิงห์"