ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
9 กรกฎาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
WNB สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษาประจำปี 2563

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นอกจากนี้บริษัทฯได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสิงห์เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้