ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
9 กรกฎาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
WNB มอบผักปลอดสาร จากสวนเกษตรให้กับผู้ป่วย รพ.วังน้อย

บริษัทวังน้อยฯ ได้มอบผักบุ้งปลอดสารเคมี ที่พนักงานได้ทำกิจกรรมในพื้นที่สวนเกษตร ภายในบริษัทฯ ให้กับ โรงพยาบาลวังน้อย
นำไปปรุงอาหารกลางวันให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ภายในรพ.วังน้อย กิจกรรมสัมพันธ์ เมือ 1 มิถุนายน 2563