ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
28 กุมภาพันธ์ 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SRB ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้เรื่องกฎหมายเยาวชน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา SRB ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้เรื่องกฎหมายเยาวชนและความปลอดภัยเบื้องต้นแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี