ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
4 พฤศจิกายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SRB ร่วมโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพด้านอาหาร” หลักสูตร 10 เมนูยอดนิยม อร่อยง่าย ทำขายได้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอรเช จำกัด จัดอบรมโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ" กลุ่มทักษะทางด้านการทำอาหาร ในหลักสูตร “10 เมนูยอดนิยม อร่อยง่าย ทำขายได้” เน้นเมนูเรียนรู้ง่าย นำไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุมตาปี บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด มีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน

โดยได้รับเกียรติจากคุณอมร เสานอก ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน คุณภัทรา นาคน้อย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด เป็นผู้เปิดงาน และได้”เชฟบุ๊ค”คุณบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้