ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
27 เมษายน 2564|ข่าวสารองค์กร
SRB จัดมอบรางวัลพนักงาน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ประจำปี 2563

SRB จัดมอบรางวัล พนักงาน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ประจำปี 2563

        เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้จัดมอบรางวัลพนักงาน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงาน มีพนักงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็น

        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่     11   จำนวน   2 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       9   จำนวน   1 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       8   จำนวน   1 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       7   จำนวน   3 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       6   จำนวน   7 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       5   จำนวน   4 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       4   จำนวน   4 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       3   จำนวน   4 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่       2   จำนวน   8 คน
        - ผู้ได้รับรางวัลเป็นปีที่                1   จำนวน   17 คน