ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
24 กุมภาพันธ์ 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลคนดีศรีบัวปากท่า ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร  รางวัลคนดีศรีบัวปากท่า ประเภทผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และ ชุมชนที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นและเพื่อประกาศเกียรติคุณครู นักเรียน และ ชุมชนที่ทำคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ในด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยมีคุณกฤติกา ปฐมไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บัญชี-การเงิน และ คุณบัญชา  ดอกไม้หอม ผู้จัดการแผนกการบุคคล เข้ารับรางวัลในครั้งนี้