ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
5 มิถุนายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ร่วมโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ณ คลองหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม

            SBC ร่วมโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ณ คลองหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม

        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง กรมชลประทานนครปฐม และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม เพื่อจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน อาสาสมัครชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีนางกนกวรรณ วิสมิตตนันท์ ผู้จัดการแผนกธุรการ และ นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวณิช นายอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมเปิดโครงการเก็บผักตบชวาในคลองหน้าวัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม