ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
20 กุมภาพันธ์ 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอลาดบัวหลวง รอบที่1 ประจำปี 2563

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด  ร่วมกับอำเภอลาดบัวหลวงและสภากาชาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งซุ้มบริการน้ำดื่มให้กับพนักงานบริษัท SBC  บริษัทเอกชนอื่น หน่วยงานราชการ  และ ประชาชนที่มาบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา