ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
12 มิถุนายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า

SBC ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า

                 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้ยาก ผู้พิการ ไร้เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบัวหวั่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม