ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
13 สิงหาคม 2564|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ร่วมกับสิงห์อาสาสนับสนุนน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์พักคอยตำบลบัวปากท่า

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับสิงห์อาสาสนับสนุนน้ำดื่ม  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์ ชุด PPE  ปรอทวัดไข้และข้าวรีทอร์ท ให้กับศูนย์พักคอยตำบลบัวปากท่า  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม  เพื่อดูแลผู้ป่วย  COVID-19 ในศูนย์พักคอยโดยมีนายอนุชา ใจช่วงโชติ  นายอำเภอบางเลน น.ส.ปัญจพัฒน์  เกียรติไพบูลย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่าและนายสมบัติ ชูเถื่อน สาธารณสุขอำเภอบางเลน  เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้