ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
30 เมษายน 2564|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ร่วมกับ "สิงห์อาสา" ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารพร้อมรับประทานและอาหารแช่แข็งให้กับโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลในพื้นที่

        บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับ "สิงห์อาสา" บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารพร้อมรับประทานซึ่งเป็นผักและผลไม้ที่บริษัทปลูก และ อาหารแช่แข็ง ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนการบินกำแพงแสน โรงแรมแกรนด์วิลล์  และ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณกนกวรรณ วิสมิตตนันท์ ผู้จัดการแผนกธุรการ เป็นผู้ส่งมอบสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัครที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา