ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
25 พฤศจิกายน 2563|ข่าวสารองค์กร
SBC ยินดีต้อนรับ คณะสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ยินดีต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , คณะสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท Prime management solutions จำนวน 17 ท่าน  ภายในงานมีการบรรยาย ในเรื่อง  Total  Innovation  Management  Enterprise (TIME) , บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารจัดการโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน และ โครงการ RDI โดย สอวช. และบริษัท Prime Management Solutions  และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ Plant Tour  เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา