ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
9 ธันวาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC มอบผักปลอดสารพิษให้โรงเรียนวัดเกษตรารามในโครงการอาหารกลางวันเด็ก

          บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด สานต่อโครงการของมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกษตราราม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  โดยได้นำผักปลอดสารพิษที่บริษัทปลูกเองมาให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โดยปลูกฝังให้เด็กๆ ได้ทานผักตั้งแต่เล็ก เสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกายตามช่วงวัย อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียน โดยบริษัทจะนำผักปลอดสารที่ปลูกตามฤดูกาลไปมอบให้กับทางโรงเรียนทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์เพื่องวางแผนการปรุงอาหารให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ SBC กำลังดำเนินโครงการ SBC - Smart Farm in School เพื่อให้บริษัทและชุมชมอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืน