ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
15 กรกฎาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ปันสุขและเยี่ยมบ้านรอบรั้วโรงงานครั้งที่ 3/2563

SBC ปันสุขและเยี่ยมบ้านรอบรั้วโรงงานครั้งที่ 3/2563

              เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563  บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด นำพนักงานเข้าเยี่ยมและมอบน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์อื่นของกลุ่มบริษัทให้กับเพื่อนบ้านรอบรั้วโรงงาน  โดยเข้าไปพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งยังได้นำพนักงานเข้าเติมของในตู้ปันสุขตามสถานที่ต่างๆได้แก่ อำเภอลาดบัวหลวง เทศบาลสามมือง และ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบัวปากท่า เพื่อร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนรอบๆโรงงาน