ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
3 ตุลาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563

         บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการ อบต. ชาวบ้าน เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  ณ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม สืบสานประเพณีการถวายผ้ากฐินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วัด ชุมชน บริษัทฯ โดยมีคุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานถวายผ้ากฐินในครั้งนี้