ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
12 พฤศจิกายน 2562|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากประเทศอิสราเอล

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้นำเชิญ Director General, Ministry of Economy and Industry ของรัฐบาลประเทศอิสราเอล และ คณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ของบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาโอกาสด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอลในด้านเทคโนโลยีการผลิต