ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
23 กรกฎาคม 2562|ข่าวประชาสัมพันธ์
SBC ต้อนรับคณะเยี่ยมชม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักภาษีอากรกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา