ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
29 มกราคม 2563|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้แทนบริษัท ไพร์ม แมแนจเม้น โซลูชั่น จำกัด จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ Plant Tour  บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563