ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
17 กันยายน 2562|ข่าวสารองค์กร
SBC ต้อนรับคณะครูจากสถานศึกษาและสถานประกอบการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน”

บริษัท ไพร์ม แมแนจเม้น โซลูชั่น จำกัด นำคณะครูจากสถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “WiL โรงเรียนในโรงงาน” ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562