ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
18 ธันวาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
SBC จัดพิธีมอบทุนบุตร และ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีในพื้นที่รอบบริษัทฯ ประจำปี 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จัดพิธีมอบทุนบุตรพนักงาน จำนวน 64 ทุน

รวมเป็นเงิน 352,000 บาท  และ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 155,000 บาท  โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับทุนคือ  โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  โรงเรียนตลาดเจริญสุข  โรงเรียนวัดบัวหวั่น  โรงเรียนวัดหลักชัย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ คุณวรวัฒน์ บุญถวิล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  คุณสมศักดิ์  นครเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร คุณต่อศักดิ์ ทองสุกดี ผู้จัดการประจำสำนักวิศวกรรม และ คุณกฤติกา  ปฐมไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บัญชี - การเงิน ขึ้นมอบทุนและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนในครั้งนี้