ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
5 พฤษภาคม 2564|กิจกรรมองค์กร
MSB สร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab Test) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และ Outsource ทุกคน

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ของประเทศไทยที่ยังมีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายพื้นที่ การคัดกรองผู้ติดเชื้อ Covid-19 จึงเป็นมาตรการสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อ อันจะนำไปสู่แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

            บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด  จึงประสานงานกับโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อลงพื้นที่ในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และพนักงาน Outsource ทุกคน ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รวม 195 คน เพื่อเป็นการค้นหาการแพร่ระบาดเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคและการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับผลตรวจในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด