ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
28 พฤษภาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
MSB ร่วมโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา โดยคุณวิทิต  น้อยสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ที่บ้านเปล่ง หมู่ที่ 10 ต.แวงดง
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด – 19 ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงได้มีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า 50 คน ทำการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อบริการให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชน และขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นการสำรองน้ำไว้ยามขาดแคลนจากภาวะภัยแล้ง รวมไปถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในหมู่บ้านรวม 105 ครัวเรือน