ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
4 ตุลาคม 2562|กิจกรรมองค์กร
MSB จัดกิจกรรม MSB Team Building ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด จัดกิจกรรม MSB TEAM BUILDING ประจำปี 2562 ขึ้นที่เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ ปลุกพลังสิงห์ เสริมสร้างความสามัคคี พัฒนาการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกฝังการรักองค์กร การทำงานเป็นทีม ทัศนคติที่ดีในการทำงานและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทฯ โดยการนำของคุณวิทิต น้อยสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และคุณสุภาวดี ชนาเทพาพร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร