ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
17 ธันวาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
MSB ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการมูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี ให้กับ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมกับ เครือข่ายสิงห์อาสา และ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งการมอบทุนฯ ในครั้งนี้ได้คัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และมีฐานะทางบ้านยากจนเข้าร่วมรับทุน จำนวนกว่า 75 ทุน โดยมีคุณสุชาติ  โชคชัยกตัญญู  ผู้จัดการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและให้โอวาทกับเด็กๆ พร้อมด้วย คุณสุภาวดี  ชนาเทพาพร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และคุณสิทธิพงษ์ อาจชนะศึก รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบโต๊ะเรียนหนังสือ อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา โรงเพาะเห็ดและต่อเติมแปลงเกษตร รวมไปถึงสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน เจลแอลกอฮอล์ และคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป