ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
21 ตุลาคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
CMB ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดช่างเคิ่ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สืบสานประเพณีการถวายผ้ากฐิน เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาพระวิหาร และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน กับบริษัทฯ โดยมีคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานถวายผ้ากฐินในครั้งนี้