ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
19 กันยายน 2562|กิจกรรมเพื่อสังคม
BAB มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประสาท และโรงเรียนวัดเตย โรงเรียนละ 10 ทุน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโภชน์   ชื่นประภานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และคุณสมศักดิ์  นครเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  พร้อมกันนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูอาจารย์ ที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว