ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
10 เมษายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบเงินสนับสนุนให้กับ 9 โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบเงินจำนวน 50 ล้านบาท สนับสนุนให้กับ 26 โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยได้เข้ามอบเช็คให้กับ 9 โรงพยาบาลของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลกำแพงแสน โรงพยาบาลดอนตูม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โรงพยาบาลสามพราน และ โรงพยาบาลพุทธมณฑล  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้ดูแลรักษาตลอดจนอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 โดยมีคุณสุชิน  อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ คุณสมศักดิ์  นครเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ คุณพิษณุ  บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประสานรัฐกิจ เป็นตัวแทนมอบให้กับ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม