ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
25 กุมภาพันธ์ 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชม บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด

 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง

-ประวัติของบริษัทฯ

-กระบวนการผลิต

-มาตรฐานควบคุมระบบคุณภาพ

-5ส

-ความปลอดภัยในการทำงาน

-การปลูกผักปลอดสารพิษ