ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
19 ธันวาคม 2562|กิจกรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และระบบบำบัดน้ำทิ้ง ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด