ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
14 มกราคม 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยปีนี้จัดร่วมกับ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบๆบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดกิจกรรมวันเด็กและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ 7ส รวมไปถึงการคัดแยกขยะเพื่อสร้างความตระหนักด้านการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ สร้างความสนุกสนานกับนักเรียน คุณครู และผู้ร่วมงานทุกๆคน