ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
23 ธันวาคม 2563|ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2563 ระดับประเทศ ปีที่ 5 (ระดับเพชร)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 ตัวแทนบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2563 ระดับประเทศ  ปีที่ 5 (ระดับเพชร)  จากกระทรวงแรงงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานโดยปลอดอุบัติเหตุและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายได้อย่างครบถ้วน