ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
1 กันยายน 2563|กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด มอบปฏิทินและนิตยสาร ให้กับ "มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

            เมื่อวันอังคารที่ 1  กันยายน 2563  ตัวแทนพนักงานจากบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เข้ามอบปฏิทินเก่า นิตยสาร น้ำดื่ม ขนม และ นม ที่บริษัทและเพื่อนๆพนักงาน หน่วยงานราชการใกล้เคียงได้ร่วมกันนำมาบริจาค ให้กับ " มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ " ในโครงการ SBC มอบปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการนำปฏิทินเก่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ได้นำไปมอบให้น้องๆผู้พิการใช้ทำอักษรเบรลล์เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเหล่านั้นให้สามารถอ่านออกเขียนได้และดำรงชีวิตได้เท่าเทียมเช่นเดียวกับคนปกติในสังคม