ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
24 มิถุนายน 2563|กิจกรรมองค์กร
บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานตัวอย่างประจำปี 2562

เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 บจก. เชียงใหม่ เบเวอเรช ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานตัวอย่างประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีพนักงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา         จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ คุณจันทร์ทิพย์ ตระกูลคูศรี เป็นประธานในพิธีพิธีมอบเกียรติบัตร