ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
Graphics Designer
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

รายละเอียดงาน
- จัดหน้าหนังสือ Magazine สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ออกแบบ Artwork เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอในหลากหลายสไตล์
- สามารถคิดริเริ่มและนำเสนอ Art Direction และการออกแบบกราฟฟิคที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับงานได้อย่างดี
- ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลและภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ใช้งาน Mac โปรแกรม Indesign, illustrator, photoshop ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าออกความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น
- สามารถรับแรงกดดัน และหาวิธีการจัดการได้รวดเร็ว
- สามารถทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
- หากมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครติดต่อ 02-242-4000 ต่อ 4576 (คุณบวร)

E-mail: career@boonrawd.co.th

 

ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน  

 1. ปฏิบัติงานโครงการด้านการซ่อมบรรจุ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
 2. ดำเนินงานปรับปรุงงานด้านการซ่อมบรรจุ
 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหางานและรายงานผล
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1-3 ปี
เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าล่วงเวลา)
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน 
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,โปรแกรม ERP


 

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์อาวุโส
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน 
1. ติดตามงานโครงการ โครงการด้านการวิจัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่
3. นำเสนอกำหนดมาตรฐาน พร้อมตรวจติดตามงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของบริษัท
4. วิเคราะห์ เสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ พร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบงานด้านบรรจุภัณฑ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 27-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการนวัตกรรม หรือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
• ประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน 
1. ปฏิบัติงานโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณและเวลา
2. ดำเนินงานปรับปรุงงานด้านบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและรายงานผล
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 22- 26 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

Telesales Presales- Agent / Telesales - Van Sales
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน

 • ศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการขาย ประสานงานกับส่วนสนับสนุนการขาย เรื่องราคาขายและ Promotion เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับ ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ (order) จากลูกค้า
 • ดำเนินการสร้าง  แก้ไข, ยกเลิก Sales Order Return Order หรือ Delivery Note และให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว
 • ประสานงานแก้ไขปัญหา กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อประสานงานกับหน่วยงานสินเชื่อของลูกค้า เพื่อติดตามการปลดวงเงินและเทอมเครดิต
 • เจรจาต่อรองกับลูกค้าเรื่องรายการสินค้ามีไม่เพียงพอ และขอให้สั่งซื้อสินค้ารายการอื่นแทน เช็ครายการสินค้าใน Back Order เพื่อ Fulfill สินค้าให้ตรงตาม Order
 • ประสานงานจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและ ตรงตามเวลาที่กำหนด ติดตามสถานะ และแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวควบคุมและบริหารงานการขาย Telesales ให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกับทีมขาย
 • ให้ข้อมูลลูกค้า เกี่ยวกับ รายการส่งเสริมการขาย, ราคาสินค้า, สอบถามเวลาจ่ายสินค้า, การแจ้งเตือนกำหนดชำระเงินและติดตามการชำระ, รับเรื่องร้องเรียน  การสำรวจ รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ  เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้า
 •  ในรูปแบบค้าส่งสมัยใหม่ การควบคุมการประสานงานและการแก้ไขปัญหา

 • ประสบการณ์ในการบริการลูกค้า  การบริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการบริการการขาย Telesales อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

วิศวกรนวัตกรรม
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน 

 1. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
 2. รับผิดชอบ ประสานงานและติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมตามนโยบายผู้บริหาร
 3. พัฒนาไอเดียด้านนวัตกรรมให้สามารถผลักดันเป็นโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 4. พัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมแก่บุคลากรในองค์กร
 5. สร้างเครือข่ายความรู้และโอกาสทางธุรกิจด้านนวัตกรรม
 6. ประสานงาน ติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 23 -26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการนวัตกรรม, สารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรม
Implant Officer
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

ลักษณะงาน

 • บริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ทั้งข้อมูลจากคู่ค้า และข้อมูลภายในบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถออก Sales Order และ จัดส่งสินค้าได้ตามจำนวน และตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 • วิเคราะห์ และปรับปรุง พัฒนา กระบวนการการทำงานให้เกิดความราบรื่น รวมถึงเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดพัฒนางาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณลักษณะ

 • อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ บริหารคำสั่งซื้อ,ขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สนใจสมัครติดต่อ 02-242-4000 ต่อ 4539 (พัทธดนย์ มาคะสมิต)

E-mail:  patthadon_m@boonrawd.co.th

วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี)
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและดูแลการทำงานระบบเครื่องกลการผลิตและระบบต้นกำลัง
 2. ตรวจสอบและออกแบบมาตรการซ่อมบำรุง
 3. ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โครงการติดตั้งเครื่องจักรการผลิตต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและคำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ควบคุมการสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัยและพัฒนา
 • วางแนงานการสร้างหรือประกอบ ควบคุม ดูแลการสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวีร์ คนึงเพียรE-mail :  

ดูเพิ่มเติม