ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
ทั้งหมด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานขับรถยก
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าคลังจัดเก็บ รวมถึงขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าสายการผลิต พร้อมทั้งดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตเบียร์ โซดาและน้ำดื่มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างคอมพิวเตอร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการต้มเบียร์ การหมัก และกรองเบียร์ การผลิตและบำบัดน้ำเครื่องต้นกำลัง เมื่อเกิดขัดข้อง งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติตามแผนงาน งานแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานขับรถ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ดูแล และให้บริการรถ รับ-ส่ง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมาย ทันเวลา มีความปลอดภัย และบริการรับ-ส่งเอกสาร พัสดุ รวมถึงต่อทะเบียน พรบ. ภาษีรถยนต์ ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Carton Erector, In-packer, Carton Closer, Full Carton Inspector, Carton Coder, Weight checker, Palletiser, Carton Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และร่วมดูแลการทำงานของ Pallet Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และ 2
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมล้างขวดดิบ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Depalletizer, Bottle Washer, เครื่อง Empty Bottle Inspector (EBI), Palletizer และ Conveyor ในหน่วยเครื่องล้างขวดดิบ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
สถานที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
จำนวนรับ1
บำรุงรักษาเชิงป้องกันซ่อมแซมระบบเครื่องกลของเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุขัดข้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการจองอะไหล่เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ดูแลและปฏิบัติงานซ่อมแซม-บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
เป็นผู้ช่วยในงานตรวจวิเคราะห์ควบคุณคุณภาพวัตถุดิบเบียร์ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เบียร์บรรจุตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ำและสารเคมีในการะบวนการทำความสะอาด
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ1
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
พนักงานคุมเครื่อง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
สถานที่บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
จำนวนรับ2
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
สมัครงาน
ดูเพิ่มเติม