ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
CAREERS AT BOONRAWD
CAREERS AT BOONRAWD
Manufacturing company group under Boonrawd Brewery Co., Ltd.
We welcomes to the manufacturing company group of Boonrawd Brewery Co., Ltd. Please select and apply below and we will be in touch for interview you soon.
VIEW ALL
JOBS OPENING
พนักงานขับรถยก
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าคลังจัดเก็บ รวมถึงขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าสายการผลิต พร้อมทั้งดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตเบียร์ โซดาและน้ำดื่มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่างคอมพิวเตอร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการต้มเบียร์ การหมัก และกรองเบียร์ การผลิตและบำบัดน้ำเครื่องต้นกำลัง เมื่อเกิดขัดข้อง งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติตามแผนงาน งานแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
พนักงานขับรถ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ดูแล และให้บริการรถ รับ-ส่ง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมาย ทันเวลา มีความปลอดภัย และบริการรับ-ส่งเอกสาร พัสดุ รวมถึงต่อทะเบียน พรบ. ภาษีรถยนต์ ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น
พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Carton Erector, In-packer, Carton Closer, Full Carton Inspector, Carton Coder, Weight checker, Palletiser, Carton Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และร่วมดูแลการทำงานของ Pallet Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และ 2
พนักงานควบคุมล้างขวดดิบ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Depalletizer, Bottle Washer, เครื่อง Empty Bottle Inspector (EBI), Palletizer และ Conveyor ในหน่วยเครื่องล้างขวดดิบ
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
บำรุงรักษาเชิงป้องกันซ่อมแซมระบบเครื่องกลของเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุขัดข้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการจองอะไหล่เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลและปฏิบัติงานซ่อมแซม-บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
เป็นผู้ช่วยในงานตรวจวิเคราะห์ควบคุณคุณภาพวัตถุดิบเบียร์ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เบียร์บรรจุตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ำและสารเคมีในการะบวนการทำความสะอาด
พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
พนักงานคุมเครื่อง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION2
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
VIEW ALL
BREWERIES AND
PRODUCT FACILITIES
SOUVENIR
The Quality souvenir of “Singha” brand.