ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
23 July 2019|Corporate
SBC ต้อนรับคณะเยี่ยมชม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักภาษีอากรกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

SHARE
BACK