ไทย EN
PLANT OF BOONRAWD PRODUCTS PLANT TOUR NEWS & EVENT SOUVENIR CAREERS CONTACT US
Growing up with us
Location:
All
JOBS OPENING
พนักงานขับรถยก
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าคลังจัดเก็บ รวมถึงขับรถยกลำเลียงบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบเข้าสายการผลิต พร้อมทั้งดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตเบียร์ โซดาและน้ำดื่มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
ช่างคอมพิวเตอร์
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการต้มเบียร์ การหมัก และกรองเบียร์ การผลิตและบำบัดน้ำเครื่องต้นกำลัง เมื่อเกิดขัดข้อง งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติตามแผนงาน งานแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานขับรถ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ดูแล และให้บริการรถ รับ-ส่ง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมาย ทันเวลา มีความปลอดภัย และบริการรับ-ส่งเอกสาร พัสดุ รวมถึงต่อทะเบียน พรบ. ภาษีรถยนต์ ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมตั้งกล่อง
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Carton Erector, In-packer, Carton Closer, Full Carton Inspector, Carton Coder, Weight checker, Palletiser, Carton Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และร่วมดูแลการทำงานของ Pallet Conveyor ในสายการบรรจุเบียร์ 1 และ 2
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมล้างขวดดิบ
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
ควบคุมการทำงานของเครื่อง Depalletizer, Bottle Washer, เครื่อง Empty Bottle Inspector (EBI), Palletizer และ Conveyor ในหน่วยเครื่องล้างขวดดิบ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
LOCATIONบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
POSITION1
บำรุงรักษาเชิงป้องกันซ่อมแซมระบบเครื่องกลของเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุขัดข้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการจองอะไหล่เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลและปฏิบัติงานซ่อมแซม-บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
เป็นผู้ช่วยในงานตรวจวิเคราะห์ควบคุณคุณภาพวัตถุดิบเบียร์ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เบียร์บรรจุตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ำและสารเคมีในการะบวนการทำความสะอาด
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION1
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
พนักงานคุมเครื่อง
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
LOCATIONบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
POSITION2
ดูแลควบคุมเครื่องจักรตามแผนการผลิต
รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น
https://career.boonrawd.co.th/job_detail.php?id
APPLY NOW
VIEW MORE